Square root
VBT
Calculator
magnet

Đoàn P

20 tháng 12 2019 12:17

câu hỏi

a là trung điểm của đoạn thẳng CD khi nào


4

21


Tống H

20 tháng 12 2019 13:30

Khi CA và AD bằng nhau

Lê V

21 tháng 12 2019 09:38

khi a nằm giữa C và D và a cách đều về hai phía

Quan T

22 tháng 12 2019 11:49

khi ca=ad=cd/2

Hoàng G

25 tháng 12 2019 12:53

khi AC=AD

Phạm T

15 tháng 2 2020 04:26

A nằm giữa C và D AC=AD

Cao T

26 tháng 10 2020 02:37

Khi: CA+AD=CD

Tống H

20 tháng 12 2019 13:31

Và điẻm A nằm giữa đoạn thẳng CD

Thanh H

21 tháng 12 2019 23:14

Khi CA=AD=CD/2

Pearl I

22 tháng 12 2019 01:31

Khi : - điểm a nằm giữa 2 điểm C,D -aC=aD -aC+aD=CD =>a là trung điểm của CD

Nguyen T

22 tháng 12 2019 01:44

điểm A nằm giữa hai điểm CvàD AC=CD

Alice L

22 tháng 12 2019 09:59

- Điểm A nằm giữa hai điểm C và D - CA = AD (...cm = ...cm)

Nguyễn N

22 tháng 12 2019 14:41

khi a nằm giữa CD và Ac = AD

Kỳ D

23 tháng 12 2019 12:28

khi a nằm giữa và cách đều CD

Hà N

23 tháng 12 2019 13:51

khi: -A nằm giữa C và D -CA=AD suy ra A là trung điểm của đoạn thẳng CD

Nguyễn A

24 tháng 12 2019 04:19

khi a cách điều với c và d

Thuy N

24 tháng 12 2019 12:21

khi a nằm giữa CD và cách đều AC và AD

Nguyễn H

25 tháng 12 2019 03:03

A là trung điểm của đoạn thẳng CD khi A nằm giữa C và D AC=CD=CD:2

Tuyen K

25 tháng 12 2019 13:21

a nằm giữa hai điểm CD

Khuyên N

25 tháng 12 2019 13:47

khi a nằm giữa C và D và AC+AD=CD

Phát T

27 tháng 12 2019 09:55

điểm a là trung điểm của đoạn thẳng cd vì điểm a nằm giữa hai điểm cd cách đều hai điểm cd

Binh V

29 tháng 12 2019 11:30

CA=AD A nằm giữa C và D

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giải thích vêc góc

5

Lihat jawaban (1)