Square root
VBT
Calculator
magnet

Su G

11 tháng 11 2019 14:03

câu hỏi

a)lập CTHH của hợp chất tạo nên bởi Bari và nhóm nitrat b) nêu những gì biết đc hợp chất trên cho N = 14, O = 16, Ba = 137


0

1


Ánh N

27 tháng 11 2019 13:32

a) công thức hóa học : Ba x ( No3)y Quy tắc hóa trị : x.II=y.I x=1,y=2 vậy công thức hóa học Ba(NO3)2 b)công thức hóa học :Ba(NO3)2 -Nguyên tố tạo nên chất : Ba,N,O -số nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong 1 phân tử chất :1Ba, 3N,6O Phân tử khối Ba(NO3)2=137*1+14*3+16*6=275(đvc)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

ghi thành sơ đồ phản ứng sau, kèm theo điều kiện phản ứng nếu có,chỉ ra chất tham gia và sản phẩm a.đá vôi(canxi cacbonat) bị phân hủy khi nung nóng tạo ra vôi sống và khí cacbonic b.thả kẽm vào dung dịch axit clohiđric thấy có bọt khí sinh ra đó là khí hiđro bà dung dịch muối kẽm clorua mình cảm ơn mn giải giúp mình bài này<3

3

Lihat jawaban (1)