Square root
VBT
Calculator
magnet

Bình H

03 tháng 11 2022 04:31

câu hỏi

a. Lập công thức hóa học của hợp chất tạo bởi sulfur và oxygen , trong đó sulfur chiếm 40% về khối lượng còn lại là oxi biết khối lượng phân tử của hợp chất là 80amu . b .Nêu ý nghĩa của công thức hóa học vừa lập trên


4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

13 tháng 12 2022 12:34

Được xác nhận

Xin chào em Đây là một bài tập trong phần Axit Bài giải chi tiết: nS=80.0,4/32=1mol nO=(80-32)/16=3mol Ta có: nO:nS=3:1 => CTHH SO3 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Em hãy tìm khối lượng của: 1 mol phân tử NaCl và 1 mol phân tử C12H22O11 (đường).

1

Được xác nhận

Biết 3,36 lít khí CO2 (đktc) tác dụng vừa hết với 200ml dung dịch Ca(OH)2 sản phẩm là CaCO3 và H2O. a. Viết phương trình hóa học b. Tính nồng độ mol của dung dịch Ba(OH)2 đã dùng c. Tính khối lượng chất kết tủa thu được

4

Lihat jawaban (1)