Square root
VBT
Calculator
magnet

Chi Đ

02 tháng 1 2023 01:13

câu hỏi

a) lập công thức hóa học của hợp chất được tạo bởi :K và Cl, Ba và Cl, Na và nhóm SO4, Al và nhóm OH b) Xác định thành phần phần trăm của các nguyên tố trong hợp chất CaCO3


8

1

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

02 tháng 1 2023 11:28

Được xác nhận

Xin chào em Đây là một bài tập trong Tổng hợp Axit,Bazơ,Muối Bài giải chi tiết: Ta có: a) KCl, BaCl2,Na2SO4, Al(OH)3 b) %mCa = 40/100 = 40% %mCO3 = 60/100 =60% Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Viết các tích sau dưới dạng luỹ thừa của một số hữu tỉ (a) 25.5^(3)⋅1/625⋅5^(3);

1

Được xác nhận