Square root
VBT
Calculator
magnet

Giang H

25 tháng 12 2022 09:15

câu hỏi

a) Hình tròn tâm O có bán kính là OA,OB..... b) Đường kính dài gấp 2 lần bán kính......... c) I là trung điểm của đoạn thẳng MN......

a) Hình tròn tâm O có bán kính là OA,OB.....

b) Đường kính dài gấp 2 lần bán kính.........

c) I là trung điểm của đoạn thẳng MN......

 

alt

5

2


Đặng N

25 tháng 12 2022 11:11

<p>đúng</p>

đúng

Trí K

25 tháng 12 2022 11:19

<p>a) Hình tròn tâm O có bán kính là OA,OB ( đúng )</p><p>b) Đường kính dài gấp 2 lần bán kính ( đúng )</p><p>c) I là trung điểm của đoạn thẳng MN ( sai )</p>

a) Hình tròn tâm O có bán kính là OA,OB ( đúng )

b) Đường kính dài gấp 2 lần bán kính ( đúng )

c) I là trung điểm của đoạn thẳng MN ( sai )

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Với m bất kì, hãy chứng tỏ: a, 1 + m &lt; 2 + m

3

Được xác nhận