Square root
VBT
Calculator
magnet

Duy T

09 tháng 2 2021 09:25

câu hỏi

A gọi B bằng anh , B gọi C bằng bố , C gọi D bằng cụ , vậy A gọi D bằng gì ?


34

10


Misa L

17 tháng 2 2021 06:16

miệng

Sinnies S

15 tháng 2 2021 04:22

bằng miệng

Nguyễn H

27 tháng 2 2021 13:13

bằng cụ cố

Minh C

16 tháng 3 2021 13:40

bằng xơ 😁😁😁

Phương T

28 tháng 3 2021 13:19

bằng mày

Trang T

14 tháng 4 2021 02:22

bằng miệng

QuânChessUwU Q

10 tháng 6 2021 14:39

cụ tổ

Naruto N

24 tháng 6 2021 17:06

bằng miệng

Phạm T

04 tháng 7 2021 13:41

bằng mày😒😒

Hà H

19 tháng 7 2021 08:10

bằng miệng

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

trên đời này có siêu năng lực

3

Lihat jawaban (3)