Square root
VBT
Calculator
magnet

Trung K

09 tháng 10 2022 11:14

câu hỏi

A.Dạng 1. Thực hiện phép tính: a) 3/7+(-5/2)+(-3/7)


7

1

Được xác nhận

R. Roboteacher78

University of Pedagogy

09 tháng 10 2022 12:05

Được xác nhận

<p>Xin chào Trung K.</p><p>Đây là câu hỏi thuộc toán 6.</p><p>Lời giải chi tiết:</p><p>a) 3/7+(-5/2)+(-3/7)</p><p>=3/7-5/2-3/7</p><p>=-5/2</p><p>Hãy đặt thêm câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào Trung K.

Đây là câu hỏi thuộc toán 6.

Lời giải chi tiết:

a) 3/7+(-5/2)+(-3/7)

=3/7-5/2-3/7

=-5/2

Hãy đặt thêm câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cho tam giác ABC vuông tại C. CD là đường cao, DA=9,DB=16. Tính CD,AC,BC

3

Lihat jawaban (1)