Square root
VBT
Calculator
magnet

Thảo N

10 tháng 2 2020 01:09

câu hỏi

a) ch3-ch2-ch2-ch2-ch(ch3)-ch3 b) ch3-ch2-ch(c2h5)-ch2-ch3 c) ch3-ch2-c(ch3)2-ch3 d) ch3-ch(c2h5)-ch2-ch2-ch3 gọi tên của nó á ạ


5

1


P. Nguyen

21 tháng 2 2020 02:54

a) CH3-CH2-CH2-CH2-CH(CH3)-CH3 Đánh số từ phải sang trái 2-metylhexan b) CH3-CH2-CH(C2H5)-CH2-CH3 Đánh số từ phải sang trái 3-etylpentan c) CH3-CH2-C(CH3)2-CH3 Đánh số từ phải sang trái 2,2-đimetylbutan d) CH3-CH(C2H5)-CH2-CH2-CH3 Đánh số từ trái sang phải 2-etylpentan

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

đốt cháy hai hidrocacbon đồng đẳng liên tiếp thu được 6,43 gam nước và 9,8 gam co2 . công thức phân tử của hai hidrocacbon đó

1

Lihat jawaban (1)