Square root
VBT
Calculator
magnet

Thiết H

19 tháng 10 2022 13:35

câu hỏi

A,B,C,D?

alt

6

1


Đinh T

21 tháng 10 2022 14:26

B . Tư liệu hiện vật

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

mình tên là gì

15

Lihat jawaban (2)

Hai vật xuất phát cùng một lúc tại hai điểm A và B cách nhau 0,12 km. Vật thứ nhất đi từ A về B với vận tốc 3m/s. Vật thứ hai chuyển động từ B về A với vận tốc 4m/s và đi sau vật thứ nhất 5s. Tính thời gian đi của mỗi vật khi 2 vật gặp nhau.

6

Được xác nhận