Square root
VBT
Calculator
magnet

Nhơn_Đội T

14 tháng 4 2020 02:40

câu hỏi

a+b bằng c a bằng 6/4 b bằng gấp đôi a tìm c


0

1


Ngọc N

15 tháng 4 2020 01:31

a + b = c a = 6/4 b = 2 x a = 2 x 6/4 = 3 Vậy c = 6/4 + 3 = 6/4 + 12/4 = 18/4 = 9/2

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính bằng cách thuận tiện nhất 9,3×6,7+9,3×3,3

0

Lihat jawaban (1)