Square root
VBT
Calculator
magnet

Ẩn D

23 tháng 11 2022 12:23

câu hỏi

a+b=b+...

a+b=b+...


15

2


Lưu Đ

23 tháng 11 2022 12:37

<p>a+b=b+a</p>

a+b=b+a

Tường V

24 tháng 11 2022 12:19

a+b=b+ a

Bảo L

23 tháng 11 2022 13:52

<p>a+b=b+a</p><p>&nbsp;</p>

a+b=b+a

 

Linh P

24 tháng 11 2022 05:45

Vì phép cộng có tính chất giao hoán nên: a+b = b+a

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tìm 2 giá trị của x biết : 2,5

4

8+39=?

72

Được xác nhận