Square root
VBT
Calculator
magnet

Em C

19 tháng 10 2020 03:05

câu hỏi

a)A={x€N/9<x<18


6

1


Vương N

21 tháng 10 2020 13:20

A={10;11;12;13;14;15;16;17}

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tìm tất cả các ước của 12

9

Lihat jawaban (3)