Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn N

19 tháng 11 2022 06:47

câu hỏi

a÷7+14=31

a÷7+14=31

     


10

2

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

20 tháng 11 2022 14:01

Được xác nhận

<p>Xin chào em Nguyễn N,&nbsp;<br>Đáp án cho câu hỏi của em là: 119<br><br>Bài giải chi tiết:<br>a:7+14 = 31</p><p>&lt;=&gt; a:7 = 31-14 = 17</p><p>&lt;=&gt; a = 17*7 = 119<br>Kết luận: đáp án chính xác là 119<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>

Xin chào em Nguyễn N, 
Đáp án cho câu hỏi của em là: 119

Bài giải chi tiết:
a:7+14 = 31

<=> a:7 = 31-14 = 17

<=> a = 17*7 = 119
Kết luận: đáp án chính xác là 119
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

Thắng S

20 tháng 11 2022 06:49

<p>a:7=17</p><p>a=17:7=17/7</p>

a:7=17

a=17:7=17/7

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

7/3-(2,8-6/13)

6

Được xác nhận