Square root
VBT
Calculator
magnet

Mỹ G

14 tháng 10 2020 10:39

câu hỏi

a) 5.4 mũ2 _18:3mũ2


3

1


Mỹ G

14 tháng 10 2020 10:40

37

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

viết tập hợp a các số tự nhiên lớn hơn 8 và nhỏ hơn 14 bằng hai cách sau đó điền ký hiệu thích hợp vào ô vuông

15

Lihat jawaban (1)