Square root
VBT
Calculator
magnet

Van N

10 tháng 9 2022 15:48

câu hỏi

a) 4.4.4.4.4


1

2

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

10 tháng 9 2022 16:06

Được xác nhận

<p>Xin chào em <strong>Van N</strong></p><p>Đây là bài tập thuộc Môn Toán 7</p><p>Bài giải chi tiết : &nbsp;</p><h1><strong>4.4.4.4.4= 4<sup>5</sup>=1024</strong></h1><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em</p>

Xin chào em Van N

Đây là bài tập thuộc Môn Toán 7

Bài giải chi tiết :  

4.4.4.4.4= 45=1024

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

11 tháng 9 2022 05:33

Được xác nhận

<p><strong>Xin chào em Van N,&nbsp;</strong></p><p><strong>Đây là câu hỏi thuộc Chương Lũy thừa</strong></p><p><strong>Lời giải chi tiết:</strong></p><p><strong>4.4.4.4.4</strong></p><p><strong>= 4<sup>5</sup></strong></p><p><strong>=1024</strong></p><p><strong>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;</strong></p><p><strong>Cảm ơn em.</strong></p>

Xin chào em Van N, 

Đây là câu hỏi thuộc Chương Lũy thừa

Lời giải chi tiết:

4.4.4.4.4

= 45

=1024

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính c) (1−1/2018)⋅(1−2/2018)⋅(1−3/2018)⋯(1−2020/2018).

1

Được xác nhận