Square root
VBT
Calculator
magnet

Xuân L

30 tháng 1 2020 14:23

câu hỏi

A=3x^2x-5 tại x=1;x=-1


0

1


N. Kieu

18 tháng 3 2020 08:17

Chào em nha! Vì đề bài không được rõ ràng nên cô gợi ý: Tại x=1, em thay vào biểu thức A, thực hiện tính toán sẽ có kết quả của biểu thức A tại x=1. Tại x=-1, em cũng thay vào biểu thức A, tính toán. Cuối cùng kết luận. Chúc em yêu thích Toán nha!

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Giải các phurong trinh sau: b) (x+1)/(1−x)+(x−1)/(x+1)=4/(1−x^(2))

1

Được xác nhận