Square root
VBT
Calculator
magnet

Phamvusontung P

30 tháng 5 2020 05:13

câu hỏi

a-34=5x6


0

3


Hoshimiya I

30 tháng 5 2020 10:55

a=64

Danh T

30 tháng 5 2020 13:36

a=64

Lưu X

04 tháng 6 2020 09:39

a-34=5×6 a-34=30 a =30+34 a =64. Đáp án là 64 bạn nhé!

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

có 10 người đều ngồi vào 2 bàn ăn. hỏi mỗi bàn có mấy người? tóm tắt bài toán và giải

0

Lihat jawaban (1)