Square root
VBT
Calculator
magnet

Izuku M

14 tháng 10 2022 23:05

câu hỏi

a) 3+|(−1)/2|


0

1

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

15 tháng 10 2022 00:09

Được xác nhận

<p>Xin chào em Izuku M</p><p>Đây là bài tập thuộc Môn Toán 6</p><p>Bài giải chi tiết : &nbsp;</p><h1><strong>3+|(−1)/2|</strong></h1><p><strong>= 3+1/2</strong></p><p><strong>= 6/2+1/2</strong></p><p><strong>=7/2</strong></p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em</p>

Xin chào em Izuku M

Đây là bài tập thuộc Môn Toán 6

Bài giải chi tiết :  

3+|(−1)/2|

= 3+1/2

= 6/2+1/2

=7/2

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: a) x^(3)−2x^(2)+2x−13

0

Được xác nhận

👶-------🧒------🧍---------👫----------👩‍❤️‍💋‍👩-------🤰------🤱-----------👼

17

Lihat jawaban (2)