Square root
VBT
Calculator
magnet

Tịch N

16 tháng 10 2022 13:53

câu hỏi

A= [ -2 ; 3 ) ; B= [1 ; +∞) ; C= [m;m+10]. tìm tất cả các giá trị của m sao cho A∩B = ∅

A= [ -2 ; 3 ) ; B= [1 ; +∞) ; C= [m;m+10]. tìm tất cả các giá trị của m sao cho A∩B = ∅


7

1

Được xác nhận

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

16 tháng 10 2022 14:10

Được xác nhận

<p>Xin chào Tịnh N.</p><p>Em vui lòng &nbsp;kiểm tra lại câu hỏi để thầy cô trả lời rõ ràng và cụ thể hơn.</p><p>Hãy đặt câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào Tịnh N.

Em vui lòng  kiểm tra lại câu hỏi để thầy cô trả lời rõ ràng và cụ thể hơn.

Hãy đặt câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

a/3=b/5=c/7 và a = 15

2

Lihat jawaban (1)