Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyen T

22 tháng 12 2019 01:46

câu hỏi

a = 2 + 2 mũ 2 + 2 mũ 3 + ••••••• + 2 mũ 60 Chứng minh a chia hết cho 7


0

1


Thang T

22 tháng 12 2019 02:52

A=(2+2*2+2*3)+(2*4+2*5+2*6)+...+(2*28+2*59+2*60) A=2(1+2+2*2)+2*4(1+2+2*2)+...+2*58(1+2+2*2) A=2×7+2*4×7+...+2*58×7 A=7×(2+2*4+...+2*58) A chia hết cho 7 ĐPCM

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

chứng minh rằng 12 mũ 200 và 2 mũ 100 có chữ số tận cùng giống nhau

0

Lihat jawaban (3)