Square root
VBT
Calculator
magnet

Hoàng T

04 tháng 4 2020 03:30

câu hỏi

A)17,5×4×3×25 ;B)25,6×7,5+25,6×2,56 nhân 25,6×2,5 C) 4,52 x 12,5 - 2,5 x 4,25 D) 7,7 x 9 + 7,7


0

1


Ngọc N

14 tháng 4 2020 01:57

A, 17,5 x 4 x 3 x 25 = (17,5 x 3) x (4 x 25) = 52,5 x 100 = 5250 B, 25,6 x 7,5 + 25,6 x 2,56 x 25,6 x 2,5 C, 4,52 x 12,5 - 2,5 x 4,25 = 4,25 x (12,5 - 2,5) = 4,25 x 10 = 42,5 Đ, 7,7 x 9 + 7,7 = 7,7 x (9 + 1) = 7,7 x 10 = 77

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

ai học lớp mấy . trường nào thì cmt xuống dưới để nhận bạn bè nào

58

Lihat jawaban (22)