Square root
VBT
Calculator
magnet

Anh H

30 tháng 1 2020 10:59

câu hỏi

a)125.(-24)+24.225


1

2


T. Hữu

31 tháng 1 2020 09:30

Chào em! 😁 125.(-24) + 24.225 = (-125).24 + 24.225 = 24. [(-125) + 225] = 24. 100 = 2400

Anh L

17 tháng 3 2022 00:24

hi there

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tìm tất cả các ước của -5

0

Lihat jawaban (1)