Square root
VBT
Calculator
magnet

Lệ H

23 tháng 10 2022 13:43

câu hỏi

a,(11+13+15+…+19)x(6x8-48)

a,(11+13+15+…+19)x(6x8-48)


5

2


Bảo N

23 tháng 10 2022 22:50

75*0 =0

Đăng V

26 tháng 10 2022 12:51

75x0=0

Tường V

30 tháng 10 2022 04:59

75*0=0

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

10×9÷6+30

7

Lihat jawaban (2)