Square root
VBT
Calculator
magnet

Trần T

02 tháng 2 2020 00:25

câu hỏi

a,10(x-7)-8(x-5)=6(x-5)+24 b,8(x-|-7|)-6(x-2)=|-8|.6-50 c,6|x-3|-9|x-3|=-21


0

2


Nhã Y

11 tháng 2 2020 06:05

khó quá

Khánh L

15 tháng 2 2020 10:51

a,10(x-7)-8(x-5)=6(x-5)+24 10x-70-8x+40=6x-30+24 10x-8x-6x=70-40-30+24 -4x=24 x=24÷(-4) x=-6 b,8(x-|-7|)-6(x-2)=|-8|.6-50 8(x-7)-6(x-2)=8.6-50 8x-56-6x+12=48-50 8x-6x=56-12+48-50 2x=42 x=42÷2 x=21 c,Bạn tự làm hay mình làm nốt

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tính tập hợp A={ x thuộc n| 24

7

Lihat jawaban (1)