Square root
VBT
Calculator
magnet

Rolb N

31 tháng 10 2022 05:03

câu hỏi

A= 1+2^2+2^4+2^6+2^8+...+ 2^48+ 2^50. Chứng minh A chia hết cho 5

A= 1+2^2+2^4+2^6+2^8+...+ 2^48+ 2^50. Chứng minh A chia hết cho 5


9

1

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

04 tháng 11 2022 08:22

Được xác nhận

<p>Xin chài Rolb N,&nbsp;</p><p>Tính chất chia hết em đã được học ở lớp 6 nhé</p><p>Lời giải chi tiết:&nbsp;</p><p>A = (1+2^2) + (2^4+2^6)+...+(2^48+2^50)&nbsp;</p><p>= 5 + 2^4(1+ 2^2) +...+2^48(1+2^2)&nbsp;</p><p>= 5 (2^4 +...+2^48)&nbsp;</p><p>Vậy A chia hết cho 5</p><p>&nbsp;</p><p>Hãy đặt thêm câu hỏi để kiến Robo hỗ trợ em nhé</p><p>cảm ơn em</p>

Xin chài Rolb N, 

Tính chất chia hết em đã được học ở lớp 6 nhé

Lời giải chi tiết: 

A = (1+2^2) + (2^4+2^6)+...+(2^48+2^50) 

= 5 + 2^4(1+ 2^2) +...+2^48(1+2^2) 

= 5 (2^4 +...+2^48) 

Vậy A chia hết cho 5

 

Hãy đặt thêm câu hỏi để kiến Robo hỗ trợ em nhé

cảm ơn em

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

0 có phải là rố hữu tỉ không

13

Được xác nhận