Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê B

26 tháng 3 2021 13:58

câu hỏi

A=1/2+1/22+1/23+....+1/50 và B=3/4


18

3


Cua C

28 tháng 3 2021 13:04

Kết quả bằng bạn ó 😜😜

T. Hữu

30 tháng 3 2021 07:06

ủa đề hỏi gì dạ? Với A = 1/2 + 1/22 là sao ... đâu có quy luật gì đâu nè ^^ Không hiểu đề ghi vậy muốn hỏi gì luôn!

Lê B

31 tháng 3 2021 10:21

dạ đề: tính A rồi số sánh với B

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tính tập hợp A={ x thuộc n| 24

7

Lihat jawaban (1)