Square root
VBT
Calculator
magnet

Tấn P

26 tháng 10 2022 17:20

câu hỏi

A(0;1;1), B(1;1;0), C(1;0;1) và mp (P): x+y-z-1=0. Điểm M thuộc (P) sao cho MA=MB=MC. Tính VM.ABC

A(0;1;1), B(1;1;0), C(1;0;1) và mp (P): x+y-z-1=0. Điểm M thuộc (P) sao cho MA=MB=MC. Tính VM.ABC


3

2

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

26 tháng 10 2022 17:31

Được xác nhận

<p>Xin chào em Tấn P</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 12 bài ôn tập</p><p>Câu trả lời chi tiết trong ảnh đính kèm</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Tấn P

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 12 bài ôn tập

Câu trả lời chi tiết trong ảnh đính kèm

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

alt

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

26 tháng 10 2022 17:31

Được xác nhận

<p>Xin chào em Tấn P,</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 12&nbsp;</p><p>Bài giải chi tiết đính kèm ảnh</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Tấn P,

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 12 

Bài giải chi tiết đính kèm ảnh

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 307 : Chất khí nào sau đây có thể làm khô bằng H 2 SO 4 đặc ? A. H 2 S B. SO 3 C. NH 3 D. Không phải các khí A, B và C.

0

Được xác nhận