Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê N

16 tháng 6 2023 13:53

câu hỏi

9x9-10 2 nhieeu ạ

9x9-10 2 nhieeu ạ


7

1


Tú T

23 tháng 6 2023 02:13

<p>9×9-102</p><p>=81 -102</p><p>=-21</p>

9×9-102

=81 -102

=-21

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm số phần tử của các tập hợp sau đây: C={1:4;7:10;…;25}

1

Được xác nhận

trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình thoi ABCD có tâm I(2;1) và AC=2BD. Điểm M(0;1/3) thuộc đường thẳng AB, điểm N(0;7) thuộc đường thẳng CD. Tìm tọa độ đỉnh B biết B có hoành độ dương.

12

Lihat jawaban (1)