Square root
VBT
Calculator
magnet

Bảo U

02 tháng 8 2021 07:08

câu hỏi

99-123=?


27

2


Ngân K

03 tháng 8 2021 10:03

-24 nha bạn đây là số âm

Ngân K

03 tháng 8 2021 10:03

chỉ cần lấy 123-98 xong thêm dấu - ở trước nha

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

có 6ôtô chuyển thực phầm vào thành phố,trong đó 5ôtô đi đầu mỗi ôtô chuyển 36 tạ thực phẩm ôtô cuối chuyển 42 tạ.hỏi trung bình mỗi ôtô chuyển được bao nhiêu tạ thực phẩm

0

Lihat jawaban (1)