Square root
VBT
Calculator
magnet

Công C

09 tháng 1 2020 14:02

câu hỏi

98780:5


0

5


Phạm M

11 tháng 1 2020 03:22

98780:5=19956 =19956

Giáo V

12 tháng 1 2020 12:41

19956 nha con

Huỳnh T

13 tháng 1 2020 03:38

19956 nha con

Phạm P

16 tháng 1 2020 12:57

98780÷5=19956

Bùi C

19 tháng 1 2020 09:55

19956

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Một mảnh đất hình chữ nhật có nữa chứ vi là 150m.Chiều rộng kém chiều dài 38m.Tính điện tích mảnh đất đó

0

Lihat jawaban (1)