Square root
VBT
Calculator
magnet

Bùi C

20 tháng 1 2020 01:12

câu hỏi

957382057158358346÷375879012458639=…………?


2

1


Nguyễn T

21 tháng 1 2020 06:01

Chào con! Với phép tính này lớp 4 chưa cần dùng đến con nhé.

Bùi C

17 tháng 9 2020 13:44

dạ

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

hai thùng chứa tất cả 850 lít dầu , thùng thứ nhất ít hơn thùng thứ hai 12 lít.Hỏi mỗi thùng chứa bao nhiêu lít dầu

0

Lihat jawaban (4)