Square root
VBT
Calculator
magnet

NGUYỄN T

25 tháng 10 2022 08:13

câu hỏi

938:73-923+ 7

938:73-923+ 7


11

2

Được xác nhận

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

25 tháng 10 2022 08:24

Được xác nhận

Xin chào em, Đây là một bài tập thuộc Toán 6 Bài giải chi tiết: 938:73-923+7 =938/73-916 =938/73-66868/73 =-65930/73 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

NGUYỄN T

25 tháng 10 2022 08:32

Kết quả ra số âm? Vậy là đề sai hay sao Thầy/Cô?

Đỗ T

25 tháng 10 2022 14:55

<p>= -65930/73</p>

= -65930/73

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

12.25 - 12.21 - 12.2

3

Được xác nhận