Square root
VBT
Calculator
magnet

Black F

22 tháng 2 2020 06:06

câu hỏi

9000-7000+400


0

4


Nguyễn T

22 tháng 2 2020 07:09

2400

NGUYỄN N

22 tháng 2 2020 12:41

2400

Quynh A

26 tháng 2 2020 07:16

2400

Roboboy R

27 tháng 2 2020 07:44

9000-7000+400=2400

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

37+93+72=

0

Lihat jawaban (3)