Square root
VBT
Calculator
magnet

Bùi P

01 tháng 10 2022 13:58

câu hỏi

900-100=800


3

2


Bảo N

02 tháng 10 2022 09:07

900- 100= 800 là kq đúng nha bn

Vỹ P

02 tháng 10 2022 11:18

<p>900 - 100 = 800</p><p>=&gt; đúng</p>

900 - 100 = 800

=> đúng

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

hello goodmorning

7

Lihat jawaban (2)