Square root
VBT
Calculator
magnet

Ẩn D

26 tháng 12 2021 08:24

câu hỏi

9 mủ x - 4.3mủ x - 45 =0


4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

31 tháng 8 2022 09:59

Được xác nhận

Xin chào em Ẩn D Đây là bài tập thuộc Môn Toán 12 Bài giải chi tiết : Dưới hình Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp em giải chi tiết vs

12

Được xác nhận