Square root
VBT
Calculator
magnet

Thanh T

16 tháng 9 2022 08:10

câu hỏi

9. Các bazơ không tan là A. NaOH, Mg(OH)2, Fe(OH)3, Fe2O3. B. Mg(OH)2, Fe(OH)3, H3PO4. C. NaOH, Mg(OH)2, Fe(OH)3. D. Mg(OH)2, Fe(OH)3.

alt

1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

19 tháng 9 2022 14:27

Được xác nhận

<p>Xin chào em Thanh T</p><p>Đây là một bài thuộc chương trình Hóa khối 10, chương 1</p><p>Chỉ có dung sịch bazo của các kim loại kiềm và kiềm thổ: NaOH, KOH, Ba(OH)<sub>2</sub> , Ca(OH)<sub>2</sub> tan nên loại đáp án A và C</p><p>Ở đáp án B có H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> không là bazo nên loại B</p><p>Vậy đáp án đúng là D</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Thanh T

Đây là một bài thuộc chương trình Hóa khối 10, chương 1

Chỉ có dung sịch bazo của các kim loại kiềm và kiềm thổ: NaOH, KOH, Ba(OH)2 , Ca(OH)2 tan nên loại đáp án A và C

Ở đáp án B có H3PO4 không là bazo nên loại B

Vậy đáp án đúng là D

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Nhờ mọi người&lt;3

7

Được xác nhận

trong các chất sau, chất nào có hàm lượng cacbon nhiều nhất: C2H4O2, C2H6O3 ,C3H7CL ,C2Ag2.

1

Lihat jawaban (1)