Square root
VBT
Calculator
magnet

Thư T

21 tháng 3 2023 13:56

câu hỏi

9-9=?????


5

2


Phan N

23 tháng 3 2023 14:55

<p>=0</p><p>&nbsp;</p>

=0

 

NHUAN L

23 tháng 3 2023 22:53

<p>Bằng 0 nè</p>

Bằng 0 nè

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

co hai qua lê .Me lây môt qua .Hoi còn lai mây qua lê ?

8

Lihat jawaban (4)