Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyen M

15 tháng 8 2022 04:26

câu hỏi

9+9+9+9+9


51

15


Lê D

19 tháng 8 2022 03:03

Bằng 45

Duyên K

15 tháng 8 2022 13:16

9+9+9+9+9:9×5=45

Nguyen T

16 tháng 8 2022 04:06

9+9+9+9+9 = 9 x 5 = 45

Nghĩa P

17 tháng 8 2022 10:58

99999

Hoàng T

21 tháng 8 2022 13:05

99999

R. Roboteacher33

University of Pedagogy

15 tháng 8 2022 04:28

Chào em Nguyen M, Đây là một bài thuộc môn Toán, khối 6, chương Số nguyên. Lời giải chi tiết của câu hỏi này như sau. 9+9+9+9+9=9x5=45 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

Thinh N

19 tháng 8 2022 05:18

bằng 45 nhé

Anhtuyet B

19 tháng 8 2022 11:31

bằng 45

Nguyễn H

20 tháng 8 2022 14:31

9×9×9×9×9=45

Phương P

21 tháng 8 2022 04:13

bằng 45

Le T

21 tháng 8 2022 08:31

45😅😅

Phạm Q

21 tháng 8 2022 10:15

45 nha bạn

Phương P

21 tháng 8 2022 10:43

bằng45

Phương L

21 tháng 8 2022 13:38

bằng 45

Vinh T

22 tháng 8 2022 01:22

45

Hải B

21 tháng 8 2022 15:08

45 bạn

Nguyễn T

22 tháng 8 2022 04:58

9 + 9 + 9 + 9 + 9 = 9 x 5 = 45

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

18,45giây chia 5

9