Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê B

23 tháng 4 2020 13:39

câu hỏi

9÷9×7-1=


1

7


Hường N

28 tháng 4 2020 15:01

tớ tính bằng 6

Phan P

24 tháng 4 2020 01:19

Mình nghĩ là bằng 6.

Nguyễn T

24 tháng 4 2020 02:32

=6đúng ko.

Lan T

24 tháng 4 2020 02:59

6😏

Quang H

24 tháng 4 2020 03:28

6

An B

30 tháng 4 2020 00:43

quá dễ 6 😏😏😏

Trần Q

30 tháng 4 2020 02:47

6.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

9 : 9 bằng bao nhiêu

9

Lihat jawaban (2)