Square root
VBT
Calculator
magnet

Hà H

08 tháng 6 2020 13:04

câu hỏi

9,3×5,7+9,3×3,3+9,3


1

1


Phương T

03 tháng 7 2020 02:44

93

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Một nền phòng lát hết 240 viên gạch nem hình vuông cạnh 6dm . Diện tích phòng đó là...m² .

11

Lihat jawaban (3)