Square root
VBT
Calculator
magnet

QiA Q

19 tháng 3 2020 06:29

câu hỏi

8x=7,8x+25


0

1


Anh N

20 tháng 3 2020 04:59

ta có thể suy ra như thế này nè 8x=7.8x+25 (-7.8)x+8x=25 [(-7.8)+8]x=25 0.2x=25 x=25÷0.2 x=125

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

[6+(1/2)mũ 3 -|1/2|]÷1/6

2

Lihat jawaban (1)