Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê V

06 tháng 4 2020 14:45

câu hỏi

89+28=??


0

4


Phạm P

07 tháng 4 2020 01:14

117

Lương H

07 tháng 4 2020 01:52

117

Tuấn Đ

07 tháng 4 2020 02:08

117

N. Ngọcanh

08 tháng 4 2020 08:51

Bạn đặt tính cột dọc, tính từ phải sang trái, chú ý nhớ 1 vào hàng chục nha. Kết quả phép tính là 117 đó! 👍

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

31+x=87

0

Lihat jawaban (2)