Square root
VBT
Calculator
magnet

Huỳnh P

25 tháng 12 2022 18:01

câu hỏi

8 5 và 3.4 7 Trả lời giúp em ạ

  • 85 và 3.4

Trả lời giúp em ạ

 

alt

7

1

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

27 tháng 12 2022 12:00

Được xác nhận

<p><br>Xin chào em <strong>Huỳnh P</strong>,&nbsp;<br>Đáp án cho câu hỏi của em là: 8^5 &lt; 3*4^7<br><br>Đây là một bài tập thuộc Chương trình toán 6<br>Bài giải chi tiết:<br>8^5 = &nbsp;2^15 = 2*2^14</p><p>3*4^7 = 3*2^14</p><p>Ta có 2 &lt; 3</p><p>=&gt; 2*2^14 &lt; 3*2^14</p><p>=&gt; 8^5 &lt; 3*4^7</p><p>Kết luận: đáp án chính xác là 8^5 &lt; 3*4^7<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>


Xin chào em Huỳnh P
Đáp án cho câu hỏi của em là: 8^5 < 3*4^7

Đây là một bài tập thuộc Chương trình toán 6
Bài giải chi tiết:
8^5 =  2^15 = 2*2^14

3*4^7 = 3*2^14

Ta có 2 < 3

=> 2*2^14 < 3*2^14

=> 8^5 < 3*4^7

Kết luận: đáp án chính xác là 8^5 < 3*4^7
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bạn cần nâng cao

13

Được xác nhận