Square root
VBT
Calculator
magnet

Yuri_team _

15 tháng 12 2021 09:10

câu hỏi

85 - (-15) + 100 =? Làm hộ mình nhé


262

22


Anh Đ

17 tháng 12 2021 14:12

bằng 200

Tuấn T

19 tháng 12 2021 12:51

=200 đó

Thanh D

15 tháng 12 2021 13:58

bằng 200 nha bạn,bao đúng

Yuri_team _

16 tháng 12 2021 05:33

cảm ơn bạn

Bảo A

17 tháng 12 2021 07:14

85-(-15)+100 =85+15+100 =100+100 =200 100% đúng nha bạn

Yuri_team _

19 tháng 12 2021 08:36

thank you

Phạm M

17 tháng 12 2021 11:56

tớ không copy bạn Bảo A nhá

Tấn P

17 tháng 12 2021 12:36

85-(-15)+100=85+15+100=100+100=200

Yuri_team _

19 tháng 12 2021 08:37

okay bạn

Khánh Đ

19 tháng 12 2021 12:39

200 nhé bạn

Phạm M

17 tháng 12 2021 11:55

85-(-15)+100 =85+15+100 =100+100 =200 đúng 100% nha

Yuri_team _

19 tháng 12 2021 08:36

OK bạn nha

Trang_Changgge T

16 tháng 12 2021 13:17

85-(-15)+100=85+15+100=100+100=200

Yuri_team _

19 tháng 12 2021 08:37

ukm

8/5 T

17 tháng 12 2021 00:20

bằng 200

Yuri_team _

19 tháng 12 2021 08:37

oki bạn

Dieu L

20 tháng 12 2021 14:01

=85+15+100=(85+15)+100=100+100=200

Lan N

19 tháng 12 2021 13:32

bằng 270

Yuri_team _

20 tháng 12 2021 09:59

ờm 👌

Nguyễn T

19 tháng 12 2021 15:34

200 nha

Yuri_team _

20 tháng 12 2021 09:59

uki bạn nha

Quỳnh Q

21 tháng 12 2021 04:49

85-(-15)+100 =85+15+100 =100+100 =200

Bạch T

21 tháng 12 2021 07:54

85+(-15)+100 =85+15+100 =100+100 =200

Nadye D

21 tháng 12 2021 15:17

200.

Trần T

22 tháng 12 2021 00:17

bằng 200

Bạch T

22 tháng 12 2021 02:44

bằng 200

Hữu T

22 tháng 12 2021 03:41

200 nhé Em

Kim H

22 tháng 12 2021 04:11

bằng 200 nha

Kim H

22 tháng 12 2021 04:12

bằng 200 bao ko đúng ko lấy tiền

Quy N

22 tháng 12 2021 07:53

bằng 200 nha bạn

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Khai triển hằng đẳng thức sau: x²-1/9

1

Được xác nhận