Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

25 tháng 10 2020 09:35

câu hỏi

81÷x và 30<x<81


6

1


T. Hữu

26 tháng 10 2020 09:57

nhưng mà ý em hỏi gì đây? 😎

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

2x + 12 = 28 xin hay giup to

1

Lihat jawaban (1)