Square root
VBT
Calculator
magnet

Thuy T

21 tháng 3 2022 09:49

câu hỏi

800:80=


6

2


Nga N

21 tháng 3 2022 09:54

bằng 10 nha

Thuy T

21 tháng 3 2022 09:54

cảm ơn

Bùi T

21 tháng 3 2022 11:57

bằng 10 nha chúc bạn học tốt xác nhận cho mình đi

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

1×2×3×4×5×6×7×8×9×...×100 hỏi có bao nhiêu chữ số 0

2

Lihat jawaban (1)