Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn M

18 tháng 4 2022 04:38

câu hỏi

80/2+10


1

2


Putri T

18 tháng 4 2022 09:06

80/2+10 = 40+10 = 50

Thảo N

18 tháng 4 2022 13:28

= 50 nha

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

đố các bạn cái gì như quả bóng tròn chiều tà đi ngủ phía sau non ban mai ai cũng nhìn thấy mặt reo rắt ánh vàng khắp thế gian . là gì

21

Lihat jawaban (3)