Square root
VBT
Calculator
magnet

Lan N

04 tháng 4 2020 14:28

câu hỏi

80 000g và 8 kg. Cái nào nặng hơn?


0

2


Nguyenthibaongan N

05 tháng 4 2020 09:48

80 000g nặng hơn!

Nguyễn T

05 tháng 4 2020 10:15

bằng

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Điền vào chỗ chấm : 1,3,4,7,.....,18,29,.....

0

Lihat jawaban (1)