Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn N

08 tháng 1 2021 10:56

câu hỏi

8 mũ 100x=15


15

1


T. Hữu

11 tháng 1 2021 04:22

8 mũ 100x =15 8 mũ 1 là 8 8 mũ 2 là 64 Vậy rồi sao tìm được số nguyên x nào để 8 mũ 100x =15 ... chắc không có số nguyên nào thỏa điều kiện trên đâu.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tính tập hợp A={ x thuộc n| 24

7

Lihat jawaban (1)