Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê N

15 tháng 4 2020 12:54

câu hỏi

8/9 và 24/27 phân số nào lớn hơn


1

1


Nam B

15 tháng 4 2020 14:36

24/27 gút gọn bằng 8/9 nên 2 phân số này = nhau

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

mảnh vườn hình bình hành có độ dài đáy là 1 m 2 cm chiều cao là 13 độ dài đáy Tính diện tích mảnh vườn đó

0

Lihat jawaban (1)